Prawo do zwrotu zaliczki za anulację wesela z powodu koronawirusa

Rozwój epidemii w Polsce nadal trwa. Prawda jest taka, że w okresie najbliższych tygodni nic się nie zmieni. Przyjęcia oraz eventy będą musiały zostać anulowane lub odłożone w czasie. I do tego właśnie Was zachęcam! Nie anulujcie swoich przyjęć całkowicie zastanówcie się wspólnie ze wszystkimi podwykonawcami jaki nowy termin będzie odpowiedni. Jeżeli w najbliższym czasie planowałeś przyjęcie weselne lub jakikolwiek inny event to czekająca na podpis prezydenta specustawa z założenia będzie dawać dwa rozwiązania, z których możesz skorzystać:

 • Opcja nr 1 – zwrot zaliczki, zadatku od hotelu lub obiektu weselnego

 • Opcja nr 2 – voucher do wykorzystania w czasie 1 roku

  Co dokładnie mówi specustawa dotycząca wybuch pandemii?

  Art. 15k.  1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

  1. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.
  2. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.
  3. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

  Zapisy specustawy dotyczącej koronawirusa mówią zatem, że odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, jeśli pozostaje „w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki”. Oznacza to, że touroperator ma prawo zwrócić pieniądze wpłacone przez klienta na poczet przyjęcia dopiero po 194 dniach (180 + 14 dni, które są już w ustawie o imprezach turystycznych). Oczywiście, jeśli będzie ją musiał odwołać lub jeśli klient sam z niej zrezygnuje. Zapis ten dotyczy również hoteli, a także pozostałych pośredników.

  Która opcja jest lepsza? Według specjalistów branży ślubnej oraz hotelarskiej najlepszą opcją, z której mogliby skorzystać organizatorzy imprez jest przełożenie imprezy lub eventu na bezpieczny termin. Przyjęcie weselne to impreza, która i tak bez wątpienia musi się odbyć z punktu widzenia Panny Młodej. Zmiana terminu to najlepsza opcja, która w chwili obecnej jest możliwa. Wykorzystaj czas kwarantanny na rozmowy z podwykonawcami Twojego przyjęcia takimi jak: fotografowie, kamerzyści, managerowie sal, agencjami eventowymi itd. To wyjątkowy czas dla gospodarki oraz funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, której najczęściej pomagają Wam w organizacji przyjęć weselnych oraz innych eventów. Podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących anulacji przyjęcia weselnego pamiętaj, że przedsiębiorcy mają aż 194 dni na zwrócenie wpłaconych przez ciebie zaliczek i dotyczy to większości firm ślubnych oraz eventowych. Wydłużony termin na zwrot wpłaconych zaliczek jest potrzebny na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorców. Bez tego zapisu bardzo duża ilość przedsiębiorców musiałaby rozważać zamknięcie swoich firm.

 • Jeżeli podobał Ci się mój artykuł udostępnij go poprzez ikony social mediów, które znajdziesz obok.